Pris
20,- pr kvarter.

Dette kommer i tillegg til inngangsprisen: 25,- pr kvarter

Barnet må være fylt 4 år ved barnepass.

På mandager så har vi barnepass for alle aldre. Barn under 3 år betaler ingen inngang

Barnepass
Vi har gode systemer på inn- og utgang slik at du er trygg på at barna kan bevege seg fritt i vår
lekepark uten å komme seg ut av våre lokaler. Alle barn som har barnepass hos oss er godt merket
med vester som gir våre ansatte full oversikt over hvilke barn som er på barnepass hos oss.
Vi tar forbehold om ledig kapasitet til barnepass.

Uten barnepass har foreldre og foresatte fullt ansvar for egne barn i lekeland.