Enkle regler hos oss!
Vi har noen leveregler her  som det er fint at du følger når du er hos oss:

  • Forlat aldri barn uten oppsyn i lekeparken.
  • All lek skjer på eget ansvar.
  • Alle barn må bruke sokker, og sko skal settes i avkledningsområdet.
  • Det er ikke tillat å ha med seg skarpe gjenstander inn i lekeparken.
  • Det er ikke tillatt med medbrakt mat eller drikke (unntak: kake i barnebursdag).
  • Mat og drikke må ikke medbringes i lekeapparatene.
  • Det er ikke tillat å klatre på utsiden av lekeapparatene, eller gå/klatre opp skliene.
  • Ballbingen i småbarnsavdelingen er forbeholdt barn fra 0 – 3 år.
  • Alle må vise hensyn til hverandre!

Lekeparken på Sirkus kan ikke ta ansvar for det enkelte barns handlinger,
og vi oppfordrer derfor alle foreldre til å holde godt oppsyn med egne barn.

Velkommen til lek og moro!