Priser inngang

Voksne
Gratis

Barn 0 – til og med fylte 2 år
Gratis

Barn fra fylte 3 – 16 år
25,- pr. kvarter (100,- pr. time)

Grupper
20,- pr. kvarter

Med grupper menes organiserte grupper som barnehager, skoleklasser, klubber ol. Minimum 7 barn.
Barnehager og skoler kan spise medbrakt matpakke. Vi tar rekvisisjon fra kommuner.

Barnepass

Barn over 4 år
20,- pr. kvarter i tillegg til inngangsprisen. (Totalt 45,- i kvarteret)

Alle barn skal være under oppsyn av noen over 16 år. Foreldre/foresatte kan gratis bli med barna inn
i lekeparken. Barn over 4 år kan få barnepass mot tillegg i prisen. Da får barnet vest, slik at det
er tydelig hvem som er under oppsyn av ansatte . NB: forbehold om ledig kapasitet til
barnepass.