Antall
Det er plass til 20-30 barn på et bursdagsrom. Vi kan også åpne og lage dobbelrom ved ønske.

Utforming av rom
Våre bursdagsrom er like, og har sjørøvertema på lik linje med resten av lekelandet.