Skoler og barnehager er hjertelig velkommen til oss!

Mindre grupper
Mindre grupper kan komme uten varsel, men det er alltid greit å på forhånd å vite at deres gruppe kommer.

Pris
Pris er 50,– pr. barn når det er over 7 barn i gruppen. Voksne kommer inn gratis.
Betalingen kan skje med kort/kontant ved oppmøte.

Mat og drikke
Det er i utgangspunktet ikke tillatt å spise medbrakt mat og drikke.
Vi tillater imidlertid skoler og barnehager å ta med matpakke,
men da må dette avtales på forhånd. Dette med forbehold om at et bursdagsrom er ledig,
da bespisning gjøres i disse rommene.